Hvordan virker en hjertestarter


En hjertestarter AED, virker ved at tilføre etelektrisk stød til hjertet (kaldes også defibrillering) - det er det elektriske stød, der gør, at hjertets muskelceller aktiveres og hjertet finder sin normalrytme igen.
Hvis du bruger en hjertestarter (AED), kan det ikke gå galt. Hjertestarteren afgiver kun elektrisk stød til hjertet hvis der er sikkerhed for at hjertets elektriske system er i uorden.

I Danmark har man síden 1990érne arbejdet systematisk med (AED) i ambulancetjenesterne med usædvanlig god effekt.
For hvert minut der går inden hjertestart, falder overlevelseschancen med ca. 10 %.

Fremadrettet bliver flerehjertestarter sat op hvor mange mennesker passerer dagligt. I USA er det i visse stater påbudt ved lov, at der er enhjertestarter (AED) til stede under sportsstævner. Klik her for at få en fornemmelse af AED Hjertestarter udviklingen i verden.

Nogle af de bedste resultater er opnået i lufthavnene i Chicago, USA. Her har der i løbet af den to-årsperiode været 18 tilfælde af hjertestop. I 11 af disse tilfælde har personen overlevet som følge af brug af hjertestartere, hvilke svarer til en overlevelse på 61 %.

Hjertestartere som er opsat i offentligt rum ses flere steder i udlandet, herunder i Finland, Norge, Canada og USA. Typisk er disse opstillet i lufthavne, casinoer, plejehjem, sportsanlæg, plejehjem og på stationer.
 
APROPOS kommunikation tilbyder førstehjælpskurser  vi vil på alle vores kurser præsentere hjertestartere for deltagerne.

APROPOS kommunikation sælger også hjertestartere (AED) til virksomheder.Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv