Vigtig viden om hjertet

 
Angina pectoris
Hjertestop skyldes ofte en blodprop i hjertet. En blodprop kan dannes, når kranspulsårerne med tiden bliver smallere og smallere, fordi fedt og kalk aflejrer sig på årernes inderside. Jo smallere årerne er, jo dårligere kan blodet passere. Den nedsatte tilførsel af ilt til hjertemusklen kan give stærke smerter, som kaldes "angina pectoris".
 
Blodprop i hjertet
Hvis der opstår en blødning i kranspulsårernes fedt- og kalkaflejringer, vil blodet størkne og danne en lille prop - en blodprop i hjertet. Kranspulsårens blodgennemstrømning bliver stærkt reduceret og kan helt ophøre. Der opstår akut og kritisk mangel på blod og dermed ilt i en del af hjertet. Smerterne vil ligne angina pectoris. Men hvor disse smerter gerne forsvinder, hvis personen tager medicinen nitroglycerin, forsvinder smerterne ved en blodprop normalt ikke. Hjertet kan standse på grund af en blodprop. Faren for dette er størst i perioden efter, at blodproppen er opstået.
 

Hjertestop
Når hjertet standser, er der i begyndelsen ofte en vis elektrisk aktivitet tilbage i hjertet. Disse impulser er kaotiske, og hjertet kan ikke pumpe blod. Denne tilstand kaldes populært "hjerteflimmer" eller på fagsprog "ventrikel-flimmer".

I en tidlig fase kan en hjertestarter normalisere denne flimmer med et eller flere elektriske stød gennem brystkassen og hjertet. Stødet standser det elektriske kaos og får hjertet til at pumpe igen. Det er helt afgørende, at stødet gives så hurtigt i processen som overhovedet muligt. Hvis det lykkes at genstarte hjertet, skal personen altid efterfølgende overvåges på et hospital.
 

Symptomer
De klassiske symptomer på en blodprop i hjertet er stærke smerter, som sidder midt i brystet og varer ved i flere minutter. Smerterne kan evt. brede sig ud i venstre arm og op mod halsen og kæben. Smerterne kan være stærke, men de kan også være svage eller diffuse. Vær derfor opmærksom! Tilkald hjælp - 1-1-2 - hurtigst muligt.


Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv