Førstehjælpskursus - Modul 2

Livreddende førstehjælp, 3 timer.

Livreddende førstehjælp udgør sammen med hjertelunge redning "lavt uddannelsesniveau".

På førstehjælpskurset vil der være holdopgaver i at organisere et skadested med flere tilskadekomne, håndtering af chokerede og korrekt alarmering, både via mobil telefon og fastnet telefon. Der er fokus på alvorlige skader på vitale dele af bevægapparatet og hovedskader. Der indgår teori om anatomi og fysiologi på førstehjælpskurset. Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger indgår også som en del af førstehjælpskurset. I forbindelse med forgiftninger informeres om den håndkøbsmedicin, der forefindes i de fleste hjem, men som forkert doceret kan give alvorlige forgiftninger/skader.


Førstehjælpskursets formål:
Formålet er at give deltageren den viden og de færdigheder, der gør vedkommende i stand til at yde livreddende førstehjælp ved større ulykker


Kurset indholder:
 • Forhold ved større ulykker
 • førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • livreddende førstehjælp A-B-C
 • den livsvigtige ilttransport
 • alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæssioner
 • Brud på nakke, ryg og/ eller bækken
 • forbrændinger og ætsninger
 • Forgiftninger
 • El-ulykkerRelaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv