Mobiltelefon og alarmering

  
I slutningen af januar i år blev det nye system taget i brug på alle landets alarmcentraler, og det har betydet en hurtigere - og frem for alt sikrere - betjening af alarmopkaldene fra mobiltelefoner.

Det nye system, kaldet "mobil stedbestemmelse", fungerer på den måde, at opkald fra en mobiltelefon via den mobilmast, der modtager opkaldet, dirigeres til den alarmcentral, der betjener det område, hvor mobilmasten er placeret ude i landskabet.

På den alarmcentral, der modtager opkaldet, får alarmoperatøren et billede op på sin skærm, der viser et lille kort over hele Danmark med en markering af, hvor i landet opkaldet kommer fra, samt et større detaljeret kort med en cirkel, der viser det forventelige område, som mobiltelefonen befinder sig inden for (se vedhæftede kort). Alarmoperatøren kan herved sikre sig, at alarmen er kommet ind til den rigtige alarmcentral, og ud fra det detaljerede kort eralarmoperatøren eri stand til at spørge ind til den mere præcise adresse på ulykkesstedet.

 
 Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv