Nye hjertestartere i Københavns Lufthavn

15.05.2007
 

Københavns Lufthavn udvider nu sit beredskab med 27 nye hjertestartere, der er stillet til rådighed af TrygFonden som et led i et forskningsprojekt. Hjertestarterne vil forøge trygheden for passagererne og danne basis for et forskningsprojekt om hjertestop.

Københavns Lufthavns beredskab er baseret på en omfattende uddannelse af lufthavnens professionelle brandfolk, således at de kan yde hjælp, inden ambulancen når frem.

Tid er helt afgørende ved hjertestop, og lufthavnen har derfor sit eget operationscenter, der medvirker til en meget hurtig responstid, når en passager eller ansat har brug for hjælp. De 27 hjertestartere i Københavns Lufthavn fungerer efter Public Access Defibrillator-princippet (PAD), hvilket betyder, at hjertestarterne kan betjenes af alle. Dermed minimeres responstiden.

Hjertestartere på rette sted
Med Københavns Lufthavns eksisterende redningsberedskab er lufthavnen det perfekte sted for forskerne til at undersøge lægmands brug af hjertestartere.

Den eneste effektive behandling mod hjertestop er at give elektrisk stød til hjertet, men der har været en del diskussion om hjertestarteres placering i det offentlige rum. På den baggrund påbegyndte læge og ph.d. studerende Fredrik Folke med midler fra TrygFonden sidste år et forskningsprojekt om emnet. I samarbejde med Bispebjerg Hospital og Lægeambulancen i København er han ved at kortlægge de sidste ti års hjertestop i hovedstaden.

- Hjertestartere bør som minimum hænge der, hvor der færdes flest mennesker, og hvor der statistisk set sker flest hjertestop. Københavns Lufthavn er et af Danmarks største trafikknudepunkter med mere end 60.000 passagerer dagligt og med adskillige registrerede hjertestop. Det er dermed skole-eksemplet på et sted, hvor en strategisk placering af hjertestartere reelt kan gøre en forskel mellem liv og død, siger Fredrik Folke.

Fredrik Folkes undersøgelse ventes afsluttet i sommeren 2007, og resultaterne skal danne grundlag for at kortlægge nogle af de faktorer, som indgår i at identificere relevante hjertestarterplaceringer - ikke bare i Danmark men også internationalt.

Nem betjening
Administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S, Niels Boserup, glæder sig over, at lufthavnene i Roskilde og København nu er blevet endnu mere trygge for passagererne:

- Jeg er glad for, at Københavns Lufthavn kan bakke op om TrygFondens vigtige forskningsprojekt. Samtidig er det et initiativ, der bidrager positivt til at skabe tryghed for vores passagerer og ansatte.

TrygFondens direktør Gurli Martinussen bakker op om vigtigheden af at udbrede kendskabet til brug af hjertestartere:

- Når man rammes af et hjertestop, er det afgørende for overlevelsesmuligheden, at man får hjælp hurtigt. Faktisk falder chancen for overlevelse med 10 % for hvert minut, der går, inden man modtager det første stød. I TrygFonden har vi gennem flere år opsat hjertestartere i det offentlige rum efter forskellige modeller, og vi glæder os til at se resultaterne af PAD-projektet, som er nyt for os.


Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv