Livreddende førstehjælp, 6 timer -

uddannelsesniveau minimum
Modul 1+2

Formålet er at give deltagerne den viden og de færdigheder der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at yde hjerte lungeredning og yde livreddende førstehjælp ved større ulykker


Kurset indeholder:
 • Hjerte- lungeredning
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Tilskadekommnes og egen sikkerhed
 • Bevidsthedskontrol
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje
 • Forhold ved større ulykker
 • Livreddende førstehjælp A-B-C
 • Den livsvigtige ilttransport
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæssioner
 • Brud på nakke, ryg og / eller bækken
 • forbrændingerforgiftninger og ætsninger
 • El-ulykkerRelaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv