Lynkursus i førstehjælp virker

 
En ny undersøgelse fra Rigshospitalet viser, at livreddende førstehjælp kan læres ved at se en halv times instruktions-DVD og samtidig øve sig på en personlig dukke. Præhospital leder håber, at det vil få mange flere lægfolk til at lære at yde førstehjælp.

Modelfoto: RIgshospitaletDet behøves hverken at tage seks timer eller mere og koste mange penge til instruktører og kursusarrangører at lære førstehjælp. En halvtimes DVD og en personlig træningsdukke kan lige så godt lære lægfolk førstehjælp. Det er konklusionen på en undersøgelse fra Rigshospitalet, der netop nu offentliggøres i det anerkendte tidsskrift Resuscitation.

Undersøgelsen levner håb om, at flere lægfolk lærer førstehjælp, hvilket vil kunne øge overlevelsen efter hjertestop udenfor et sygehus. Kun 6,5 procent af dem, som får hjertestop uden for et sygehus, overlever mere end 30 dage. Det viser den nye årsrapport for 2005 fra Dansk Hjertestopregister om hjertestopbehandling udenfor hospitaler i Danmark. Hvis der ydes førstehjælp fra et vidne til hjertestop fordobles overlevelseschancerne.

Undersøgelsen i Resuscitation omfatter 238 lægfolk – ansatte i bank- og forsikringsbranchen - der blev delt i to grupper. Den ene gruppe modtog seks timers traditionel undervisning i førstehjælp fra en instruktør. Den anden gruppe så en instruktions-DVD på 24 minutter på en storskærm på jobbet, og hver deltager fik derefter en oppustelig dukke med hjem, som de kunne øve sig på. Begge grupper lærte førstehjælp efter de samme europæiske guidelines. Efter tre måneder blev deltagernes førstehjælps-færdigheder tjekket under uanmeldte besøg på deres arbejdspladser.

- Målet med studiet har været at sammenligne effekten af de to måder at lære førstehjælp på. Vi kunne efter de tre måneder ikke finde nogen signifikant forskel på de to gruppers evner til at udføre førstehjælp. Dem, som kun havde set en DVD på 24 minutter og øvet sig hjemme, var lige så gode som dem, der havde modtaget seks timers undervisning. Derfor er DVD’en kombineret med den personlige træningsdukke den mest effektive måde at lære livreddende førstehjælp på, siger overlæge og præhospital leder i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), Freddy Lippert.

Dem, som havde en dukke med hjemme til at øve sig på, lærte også fra sig til familie og venner. Det samme har været tilfældet i et nyligt overstået kursus for 35.000 folkeskoleelever, der med støtte fra Trygfonden har lært førstehjælp ved hjælp af den nye metode. Freddy Lippert håber, at den kortvarige undervisning i førstehjælp vil føre til, at mange flere lægfolk lærer at kunne hjælpe personer, der falder om med hjertestop.

- Der ydes forsat kun førstehjælp ved hvert fjerde hjertestop, der observeres, og det er alt for lidt. Vi har med Dansk Hjertestopregister påvist behovet for, at flere skal lære livreddende førstehjælp, og det har også ført til, at der er taget initiativer til at lære både køreskoleelever og folkeskoleelever førstehjælp. Vi håber, at DVD’en og dukken yderligere kan medvirke til, at flere lægfolk lærer førstehjælp, siger Freddy Lippert.

Undersøgelsen i Resuscitation er et led i et Ph.D-projekt på Rigshospitalet om effektiv undervisning. Siden undersøgelsen blev gennemført, er der kommet nye retningslinjer på verdensplan i december måned. De nye guidelines er meget enklere at huske end de hidtidige. Freddy Lippert håber, at også de nye enkle guidelines vil medvirke til, at flere personer får førstehjælp og overlever pludselig uventet hjertestop.

Bestilling af undervisningsmateriale
En kasse med instruktions-DVD og MiniAnne kan købes for 245 kr. inkl. fragt på TrygFondens hjemmeside: www.trygfonden.dk

FAKTA: Hele rapporten fra Dansk Hjertestopregister kan læses på www.kliniskedatabaser.dk.

Freddy Lippert træffes på tlf: 31 16 68 27 eller mail: lippert@rh.dk


Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv