Sådan griller du sikkert

 
Sikre grillråd forbinder de fleste med advarsler mod forbrændings-faren. Men faren for kvælning af kulilte lurer, hvis man ikke holder grillen i det fri.
 
»Der er nogle forholdsvis simple forholdsregler, du bør overholde, når du vil grille. Ved af følge dem kan du sikre, at brankede bøffer er den eneste form for ’grilluheld’, du risikerer«.

Kulilte er dræbende
Brændslet udsender kulilte, som i værste fald kan være dræbende. Selv om man hverken kan se eller lugte det, kan der udvikles kulilte fra grillen i op til 24 timer.

Der er også grænser for, hvordan man må grille på for eksempel en altan:

Større griller, det vil sige griller som er beregnet til en større brugerkreds, må ikke anvendes på altaner og tagterrasser eller i carporte og lignende former for vejrligsbeskyttelse 

Det  frarådes især også:

  • Sprit eller benzin som optændingsvæske, da begge dele udvikler dampe, som kan eksplodere, når man sætter en tændstik til.
  • Du må aldrig sprøjte tændvæske på en tændt grill.
  • Du må aldrig lade børn være alene ved en tændt grill.  Vores instruktører har set forfærdelige eksempler på forbrændings-ulykker.

Forebyggende råd:

  • Placer grillen på et fast og jævnt underlag, inden den tændes.
  • Hav en vandslange med vandforstøver, en vandkande eller en spand med vand stående nær grillen.
  • Brug grilloptændingsvæske eller - tabletter til at tænde op med.
  • Når grillen er tændt, skal du blive i nærheden og holde opsyn med den.
  • Sørg for, at gløderne er slukket, når du forlader grillen.
 

Hvis uheldet alligevel er ude:

Hvis en person får forbrændinger ved en grillulykke, kan du yde førstehjælp ved at skylle det forbrændte sted med tempereret vand (ca. 15-20 grader).

Det er meget afgørende, at du begynder at skylle så hurtigt som muligt, så temperaturen nedsættes. Mens der skylles, bør du fjerne løstsiddende tøj og få en anden person til at tilkalde hjælp - om nødvendigt ambulance over 112. Der skal skylles så længe, der er smerter, dog mindst 30 minutter.
Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv