Grundlæggende førstehjælp - uddannelsesniveau mellem


Modul1+2+3+4

Formålet er at give deltagerne den viden og de færdigheder der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at yde hjerte lungeredning. Ligeledes at kunne yde livreddende førstehjælp ved større ulykker og yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst, småskader og ved pludseligt opstået alvorlig sygdom.


Kurset indeholder:
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte- lungeredning (Hjertemassage)
 • Tilskadekommens og egen sikkerhed
 • Bevidsthedskontrol
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje
 • Forhold ved større ulykker
 • Livreddende førstehjælp A-B-C og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Alm. førstehjælp ved tilskadekomst
 • Småskader
 • Mindre knoglebrud
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • Støtteforbindínger
 • Armslynge
 • Kuldepåvirkning og forfrysning
 • Varmepåvirkning og forbrænding
 • Solstik og hedeslag
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering
 • Hovedlæssioner
 • Brud på nakke, ryg og/ eller bækken
 • Forbrændingerforgiftninger og ætsninger
 • El-ulykkerRelaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv