Førstehjælpskurser er blevet mere fleksible


Udbyderne af førstehjælpskurser i Danmark er i løbet af 2007 begyndt at anvende Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesbeskrivelser og beviser. Fremover kan udbyderne frit sammensætte førstehjælpskurserne efter behov og specifikke ønsker. Det traditionelle kursus i udvidet førstehjælp på 30 timer er udgået.
 
Dansk Førstehjælpsråd, som laver de kompetencegivende førstehjælpskurser og tilhørende beviser, har indført en helt ny uddannelsesstruktur. Næsten alle udbydere af førstehjælpskurser i Danmark følger retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd og tilbyder førstehjælpskurserne, som de laver.
 

Ny og mere fleksibel uddannelsesstruktur

Alle førstehjælpskurser, som laves af Dansk Førstehjælpsråd, er blevet ændret. De nye kurser er sammensat af korte selvstændige uddannelsesmoduler. Uddannelsesmodulerne er af 3 eller 4 timers varighed. Førhen bestod kurserne af sammenhængende undervisningslektioner. Eksempelvis bestod et 12 timers kursus af 12 undervisningslektioner.
 
Hensigten med den nye uddannelsesstruktur er at øge fleksibiliteten hos udbydere af førstehjælpskurser og for kursisterne. Fremover kan udbyderne selv sammensætte uddannelsesmodulerne, som de ønsker. Eksempelvis vil det være muligt for en virksomhed at modtage et undervisningsforløb, som er sammensat af 3 specifikke uddannelsesmoduler.
 

Fremover kan deltagere på førstehjælpskurser også starte med at modtage en del af et kurset for senere hen at modtage de resterende uddannelsesmoduler.

Den nye uddannelsesstruktur er udviklet dels på baggrund af brugerundersøgelser og dels på baggrund af konklusionerne fra konferencen "førstehjælp for livet" fra marts 2004.

 

Nye betegnelser

Som følge af den nye uddannelsesstruktur har Dansk Førstehjælpsråd også indført nye betegnelser om førstehjælpskurserne. Fremover bruges betegnelsen uddannelsesniveau. Rådet har lavet 3 uddannelsesniveauer, som henholdsvis hedder "minimum", "mellem" og "højt".
 
Det traditionelle kursus i udvidet førstehjælp på 30 timer er udgået. Nogle udbydere vil muligvis fortsætte med at tilbyde det, men i så fald kan de ikke længere udstede de tilhørende kompetencegivende beviser fra Dansk Førstehjælpsråd. Rådet udarbejder dem ikke længere.
 

Et kursus på 21 timer, bestående af 7 uddannelsesmoduler, vil erstatte kurset i udvidet førstehjælp på 30 timer. Modsat kurset i udvidet førstehjælp på 30 timer indeholder kurset på 21 timer ikke mange emner inden for anatomi og fysiologi.

Det traditionelle grundkursus på 12 timer eksisterer heller ikke længere. Det er blevet udskiftet med et kursus, som er sammensat af 4 uddannelsesmoduler a 3 timers varighed. Kurset kaldes uddannelsesniveau "mellem".
 

Eftersom det faglige indhold i de to kurser er ens, fortsætter flere udbydere med at benytte betegnelsen grundkursus eller begge betegnelser samtidig.

 
Nye beviser

Med den nye uddannelsesstruktur har rådet også lavet nye førstehjælpsbeviser. På de nye beviser kan man se, hvilke uddannelsesmoduler kursisterne har været igennem, da de vil være markeret på beviset.

De forskellige udbydere af førstehjælpskurser i Danmark markerer uddannelsesmodulerne på forskellige måder.


Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv