Danskerne elendige til førstehjælp

Det oplyser TV 2/NYHEDERNEs sundheds­magasin, Praxis, med kilde i nye tal.

Hjerteforeningen og Dansk Hjertestop­register har regnet på førstehjælpen i Danmark og kan konstatere: For hver 100 danskere, der falder om på gaden med hjertestop, overlever seks.

I Norge får skoleeleverne undervisning i førstehjælp på hvert klassetrin, og her overlever
helt op til 23 procent af de, der får hjertestop.

Folkeskolen sylter førstehjælp
Undervisningen i førstehjælp har siden 2005 været et krav i Folkeskoleloven. Men loven bliver langt fra overholdt, viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse foretaget af Hjerteforeningen.

På syv ud af ti skoler bliver der slet ikke undervist i førstehjælp.

Og det ser ikke meget bedre ud på de skoler, hvor undervisningen rent faktisk bliver udført: 14 procent af de adspurgte elever i undersøgelsen kan huske, at de nogensinde er blevet præsenteret for førstehjælp.


Flere danskere dør
Hos Hjerteforeningen ærgerer man sig over, at så få danske skoleelever får undervisning i førstehjælp:

"Folkeskolen er det eneste sted, hvor vi kan give den viden til alle. Det synes jeg vi skal bruge, og det står jo også i loven. Så det handler om at få ført det ud i livet," siger Hjerteforeningens direktør, Susanne Volqvartz.

Baggrunden for at indføre førstehjælp i folkeskolen er alvorlig. Bare seks procent af de mennesker, der får et hjertestop på gaden i Danmark, overlever.

I Norge får skoleeleverne fast undervisning i førstehjælp på hvert eneste klassetrin. Og det kan ifølge Hjerteforeningen aflæses i statistikkerne: Nogle steder i Norge overlever helt op til 23 procent af de mennesker, der får et hjertestop.


Skolelederens ansvar
Når undervisningen ikke foretages konsekvent, er det fordi Folkeskoleloven ikke stiller krav til omfang eller kvalitet af undervisningen i førstehjælp.

Der er heller ikke sat timer af til formålet, og derfor er det op til den enkelte skoleleder at tilrettelægge undervisningen.

Formanden for landets skoleledere, Anders Balle, erkender at førstehjælp er et forsømt område, men mener, der er grænser for, hvad folkeskolen kan rumme:

"Der er flere og flere forventninger til, hvad skolen skal tage sig af. Vi skal holde øje med kriminalitet, narkotika, almindelig opdragelse og førstehjælp. Samtidig med, at der stilles større og større krav til fagligheden."


250.000 førstehjælpskurser om året
Dansk Førstehjælpsråd - paraplyorganisation for de fleste kursusudbydere i DK - anslår, at 250.000 hvert år får et førstehjælpskursus. Heraf ca. 60.000 i forbindelse med kørekortundervisningen.

Dansk Førstehjælpsråd skønner, at mellem 750.000 og en million danskere forventes at kunne give effektiv førstehjælp, dvs. at man har taget eller fornyet kurset inden for de sidste tre år.

Dansk Røde Kors skønner mere optimistisk, at hver tredje dansker kan førstehjælp.

 
 Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv