Hvad gør du, hvis dit hus eller dele af det er brændt?

 
Først skal forsikringsselskabet udarbejde en skadesrapport, hvor alle de dele af huset, der er berørt af branden, skal beskrives. Det er selvfølgelig ikke muligt, hvis huset er totalt nedbrændt.
Du kan få oplyst fra dit forsikringsselskab, hvor meget forsikringen dækker - nedrivning, genopbygning, rengøring, genhusning m.m. Det er altid en god idé at undersøge, hvordan du er forsikret i tilfælde af brand.
Når det forsikringsmæssige er på plads, skal du i gang med at genopbygge dit hus, så det igen er muligt at bo i det. Indhent tilbud fra håndværkere. Det kan være en god idé at spørge en byggeteknisk rådgiver, f.eks. en bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt, til råds eller allerbedst - at få uvildig rådgivning gennem hele genopbygningen.
En rådgiver vil hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der er brændt, og hvad der skal opføres på ny. Det er især vigtigt, at der ikke bygges på noget, hvor ilden har haft fat. Det vil sige, at der ikke skal bygges på noget, hvor der er tydelige tegn på brandskade, heller ikke selvom det umiddelbart virker som den nemmeste løsning.

 

Hvordan er du forsikret med hensyn til brand?

 
Det er for sent at interessere sig for sin forsikring efter en brand. Sørg altid for, at du er tilstrækkeligt forsikret i tilfælde af brand. Men selv verdens bedste forsikring dækker kun materielle ting og kan ikke genskabe minder eller erstatte ting med høj affektionsværdi som f.eks. ting, dine børn har lavet til dig.
 
Du vil normalt være nødt til at tegne en brandforsikring på dit hus, når du låner penge i banken eller realkreditinstituttet til at finansiere købet af det. Du stiller nemlig værdien af ejendommen som sikkerhed for lånet, og den sikkerhed må ikke forsvinde ved en brand.

Derfor kræver banken, at huset er brandforsikret. Brandforsikringen dækker også lynnedslag og kortslutning i husets elektriske system. Kontakt dit forsikringsselskab og undersøg, hvad din brandforsikring dækker.
 
 Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv