Færre døde i brand i 2006

Der omkommer dog fortsat mange i boligbrande
Brande krævede 71 dødsofre i Danmark i 2006. Det viser den årlige opgørelse over branddødsfald fra Beredskabsstyrelsen og DBI.
 
I forhold til året før, da der omkom 87 personer i brande, er der tale om en markant nedgang, mens faldet i forhold til gennemsnittet på 82 for de foregående ti år er lidt mindre.
 

Det faldende antal brandofre skyldes første og fremmest færre trafikulykker, hvor folk brænder inde i biler. Langt de fleste dødsbrande finder sted i boliger, og ser man udelukkende på disse brande, ligger dødstallet for 2006 tæt på tiårs-gennemsnittet. Sidste år omkom der således 70 personer ved boligbrande, mod gennemsnittet på knap 71.

I lighed med tidligere var tobaksrygning hovedårsagen til dødsbrande. Af de 57 oplyste brandårsager var rygning sidste år skyld i 29 dødsfald. Til sammenligning var uforsigtighed i forbindelse med madlavning årsag til ti dødsfald, mens fejl i elektriske installationer kostede syv mennesker livet.

Opgørelsen viser endvidere, at der omkommer uforholdsmæssigt mange ved brande, der finder sted på plejehjem eller i beskyttede boliger mv. I 2006 var dette tal 13 personer.


Selv om forskellen er mindre markant end tidligere, omkom der også i 2006 flere mænd end kvinder. Der omkom ingen børn på grund af brand i 2006, og der er en markant overdødelig blandt ældre medborgere. Der er dog en tydelig forskel på kvinder og mænd, idet overdødeligheden allerede gør sig gældende for de midaldrende mænd.
 
Efter tre år med et højt antal branddøde er der blandt andet i Beredskabsstyrelsen, hos flere større boligselskaber samt i DBI sat øget fokus på indsatsen for at forebygge de alvorlige brande. Derfor er man både i Beredskabsstyrelsen og hos DBI glade for, at der især i forhold de tre foregående år er registreret et klart fald i antallet af branddøde i Danmark.
 
Begge steder opfordrer man til, at relevante myndigheder og andre kræfter fortsætter og intensiverer arbejdet med forebygge disse brande i de kommende år.Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv