Sitemap


Vi har viden om førstehjælp, og tilbyder kursus i førstehjælp
Om APROPOS kommunikation
  Vi tror på
  Om ideer som inspiration i hverdagen
  "Carpe Diem" er latin og stammer fra den romerske digter Horats
  Det får du når du vælger os som
  Vores samarbejdsform.Vi tager læring så seriøst at det bliver sjovt!
  Formålet med vores hjemmesider er at giver virksomhederne inspiration
  Vi er sponsor for
  Talenter på vand og krummer
  APROPOS kommunikation var sponsor for IF stadion igennem en årrække
  APROPOS kommunikation er sponsor i ZOO
  Sponsor for HIK håndbold
  APROPOS kommunikation er bidragsyder til Anders Lassen Fonden
  Danmarksindsamling 2005
  Danmarksindsamling 2008
  Praktiske oplysninger
  Vi bor i Kronprinsessegade 6 A, i København.
  Kursussteder en vigtig ting er din oplevelse af kurset og de rammer som skabes
  Procedure ved betaling til APROPOS dette kan ske på følgende måde
  Om Ansvarsfritagelse og informationer på vores hjemmeside
  Om copyrigth og ophavsret. Apropos kommunikation har den fulde ret over
  Kontakt os på telefon eller mail. Vi bor i Amaliegade i København
  Kurser i førstehjælp til baby og småbørn. Kursus for mødregrupper
  Læs mere om os
    Følgende virksomheder har deltaget på vores kurser
    Her kan du læse om, hvad deltagerne siger efter endt kursus
Salg af udstyr
APROPOS kommunikation tilbyder førstehjælpskurser til virksomhederne
  Hvorfor førstehjælp
  Hvorfor førstehjælpskursus når du skal have kørekort?
  Førstehjælpskursus
  Førstehjælp, rutinering A-B-C - uddannelsesnivea højt
  Grundlæggende førstehjælp - uddannelsesniveau mellem
  Livreddende førstehjælpskursus 6 timer
  AED Hjertestarterkursus
  Førstehjælpskursus - førstehjælp ved sygdomme
  Førstehjælp ved tilskadekomst
  Livreddende førstehjælp For at redde liv, skal du kunne førstehjælp.
  Hjerte-lunge-redning - tidligere omtaltes det som hjertemassage
  Førstehjælp og brand
  Andre kurser
  Arbejdsmiljøuddannelse - oversigt over vores åbne kurser
  Arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte medlemmer sikkerhedsorganisationen
  Førstehjælp for private
Faktaviden om førstehjælp
  Faktaviden om brand
  Fra glød til ildebrand. Vi tilbyder kursus i brandbekæmpelse
  Det brænder. Der omkommer ca. 80 personer om året i Danmark
  Danmark har rekord i dødsbrande
  Hvert år får 11.000 danskere et behandlingskrævende brandsår,
  Færre døde i brand i 2006 Der omkommer mange i boligbrande
  Røgalarmer redder liv og er en enkelt og billig måde at redde liv på
  Nyt lovkrav om røgalarmer fra 1. december 2004
  Undgå, at dit hus brænder. Hvertt år er der omkring 25.000 brande
  Hvad gør du, hvis dit hus eller dele af det er brændt?
  Passer du godt på dit barn
  Værd at vide om babyudstyr
  Undgå ulykker i trafikken
  Undgå ulykker i hjemmet
  Faktaviden om børneulykker
  Smertestillende medicin er ikke altid nok. Søg læge hvis du
  Når dit barn har smerter
  Undgå ulykker i fritiden. Som forælder skal du være opmærksom
  2400 børn indlægges om året ifølge Center for ulykkesforskning
  Flere børn drukner i haven end i havet
  Børn kommer galt af sted derhjemme
  Førstehjælp mangler når du er studerende som lærer og pædagog
  Vand klarer hjernen
  Når du er ved skov, strand eller på skiferie
  Når brandmænd i vandet giver skader
  Det brænder i vandet I Danmark findes to forskellige arter
  Skovflåten findes i skov, i krat og i områder med højt græs.
  Insektstik de fleste insektstik er ufarlige og kræver ingen behandling.
  Hedeslag og solstik kan være en livstruende tilstand
  Gode råd om skiløb Pas på når du er på ski
  Baderåd, Danmark har over 7.000 kilometer kystlinie.
  Sådan griller du sikkert. Kulilte er dræbende
  Sikkerhed ved grillen. Følg Beredskabsstyrelsens sikkerhedsråd
  Førstehjælp i den danske sommer. Her får du lidt gode råd
  Forbrændning hvad skal du gøre hvis uheldet er ude
  Ambulanceuddannelsen i Danmark
  Lovgivningen for ambulancentjenesten i Danmark
  Om lægeambulancen København
  Hvad er PHTLS® Det sikre en systematisk, ensartet og optimal
  ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses)
  Hvad er ATLS (Advanced Trauma Life Support)
  Paramedicineruddannelsen startet op på lægeambulancen i København
  Ambulancebehandlerens kompetancer
  Overblik over den samlet ambulanceuddannelse
  Star of Life er designet i midten af 70'erne af Leo R. Schwartz
  Når du ringer alarm 1 1 2
  Så tit kommer ambulancen forsent
  Når du ringer alarm i udlandet
  Fakta om alarmcentraler i DK
  Mobiltelefon og alarmering
  Nødtelefoner
  Om ulykker
  Top 25 over gør det selv-ulykker i 2006,
  Sikkerhedsudstyr kan forebygge gør det selv-ulykker
  Sikkerhedsudstyr
  Danskerne elendige til førstehjælp
  Førstehjælp ved tandskade
  Samlet guideline i førstehjælp
  Førstehjælpskurser er blevet mere fleksible.
  I perioden 1999 - 2000
  Ændringerne i 2002
  Ændringer i 2003
  Ændringer i 2006
  De samlede guidelines for førstehjælp
  Nye guideline 2010
  Hvordan fungere hjertet
    Hjertestarteren virker ved at tilføre etelektrisk stød til hjertet
    Vi sælger Hjertestarter AED samarbejder med internationalt anerkendte producenter
Beskrivelsen om førstehjælpen i gamle dage og frem til nu
  Om Herholdt og Rafn
  Herholdt og Rafns metode, 1796 de udgav en bog i 1796 om førstehjælp
  Førstehjælpens danske grundlæggere. Hvem var Johan Daniel Herholdt og Carl Gottlob Rafn
  Førstehjælpens historie
  Om Henning Ruben 1914 - 2004 Om førstehjælp og genoplivning
  Schaefers methode, 1904 Førstehjælp fra starten af 1900 tallet.
  Førstehjælpens historie i 1800 tallet i 1872 begyndte lægen Peter Sheperd at
  Eves metode - eller vippemetoden 1932 - 1948. Førstehjælp fra 1940
  Torgersen og Kreybergs førstehjælpbog fra 1905 (til den norske hær).
  Slaget ved Solferino 1859. Om starten af Røde kors i Europa.
  Førstehjælp fra slutningen af 1800 tallet
  Lov for den norske samariterforening 1887. Førstehjælp fra Norge.
  Om vandskræk eller hundegalskab 1887. Førstehjælp fra 1800 tallet
  Regler for Gjenoplivning af Skindøde Druknede (Førstehjælp fra 1887)
  Fremkaldelse af Aandedrættet 1887 (Førstehjælp fra 1887)
  Om ambulancetjenesten
  Ambulancetjenesten i København blev påbegyndt i 1886
  Om ambulancetjenesten fra 1886 lægehjælp om natten
  Førstehjælp i 1960'erne
  Førstehjælp i 1960'erne
  Om kunstig åndedræt - historisk tilbageblik
    Faxes mund til mund-metode 1782
    Italienske tidskrifter fra 1500 tallet fortæller
    Følgende citat findes i Anden kongebog
Førstehjælp hvordan
  Om ulykker
  Om krampeanfald, også omtalt som epileptisk anfald
  Stigende antal el-ulykker i hjemmene
  En million skadestuebesøg
  Idrætsskader behandles efter RICE-metoden
  Typiske akutte skader i sportssituationer
  Grundlæggende teknikker i Førstehjælp
  Overlevelseskæden
  Aflåst sideleje nye guideline 2006
  q
  Hjertemassage
  Huskekort
  Alarmering
  Tjek for bevidsthed og åndedræt
  Kunstigt åndedræt
  Trafik
    Sikkerhedsveste/ Advarselsvest ved bilkørsel i Europa
    6 trafikdræbte hver uge
Hjertestarter
  Info om hjertestarter
  Udvalgte referencer
  Hjertestarter i USA
  Opsat på Energi E2 (nu DONG)
  Hjertestarter i Københavns lufthavn
  Hjertestarte på Københavns rådhus
  Hvordan virker en AED Hjertestarter
  Nye hjertestartere i Københavns Lufthavn
  TrygFondens hjertestartere har reddet liv 4 gange
  Om hjertestop
  Pludselig hjertestop
  Mere om hjertestarter
  Som lyn fra en klar himmel
  Hvert minut tæller
  Hjertestarter til lægmænd
  Invester i hjertestarter
  Søg om en gratis hjertestarter
  Bliv fadder til en hjertestarter
  Fakta om hjertet
    Hvordan har dit hjerte det
    Kredsløbet
    Hvad er Ventrikelflimren
    Hvad er pulsniveauer
    Hvad er en hjerteblodprop
    hvad er et hjertestop
    Om blodtrykket
    Om kolesterol
    Vigtig viden om hjertet
    Vidste du at...
Artikler
  Ny forskning
  Forgiftningsulykker hos børn er halveret de sidste 15 år
  Flere unge bliver dræbt i trafikken
  Nyhedsklip fra medierne
  Pædagoger og lærere kan ikke førstehjælp
  Flypassager reddet fra hjertestop. Flypersonale er uddannet til FH.
  6-årig genoplivet i svømmebad. Livreddere genoplivede en seksårig
  Ingen regler for, at ansatte skal kunne førstehjælp på jobbet
  Allerød ramt af jordskælv Stort drama på det gamle rådhus.
  Årets førstehjælper
  Hvis man virkelig er i knibe er det godt at have en førstehjælper
  Redningsmand belønnes for sin indsats
  Med et førstehjælpskursus er man ruste sig til at give førstehjælp.
  Årets helt redder barn fra at blive kvalt i burger
  Kloge læger uenige
  Førstehjælp kan læres på 24 minutter - men ikke alle er enige i det
  Førstehjælp kan IKKE læres på 24 minutter!
  Førstehjælp og kørekort
  Elever og bilister skal redde hjertestop-ofre
  Førstehjælp ved trafikulykker kan redde hver femte af dem, der dør i dag
  Citater
    Citater og visdomsord. Find dine favorietter her


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv