Fakta om alarmcentraler i DK

Læs også om mobiltelefon og alarmering
Når du ringer alarm i udlandet
 
Der er 8 alarmcentraler fordelt over hele landet

  • 7 alarmcentraler ejes og betjenes af politiet de er beliggende i Esbjerg, Hillerød, Odense, Slagelse, Viborg, Aalborg og Aarhus.
    Politiets alarmcentraler er hver bemandet af minimum to politifolk per station, som har til opgave at modtage alarmopkald og videregive alarmeringen til brand- eller ambulancevæsenet mv
  • 1 alarmcentral (Alarmcentralen for Storkøbenhavn) ejes af Københavns og Frederiksberg kommuner samt Region Hovedstaden. Københavns Brandvæsen betjener alarmcentralen efter kontrakt med ejerne
    Alarmcentralen for Storkøbenhavn, der er placeret på Københavns Hovedbrandstation, ekspederer årligt ca. 300.000 opkald og iværksætter ca. 90.000 udrykninger.
 
Uanset om man måler opkaldsfrekvens på 1-1-2, befolkningstæthed eller areal, er Alarmcentralen for Storkøbenhavn ubetinget Danmarks største Alarmcentral.Der modtages årligt ca. 500.000 opkald årligt.
På politiets 7 alarmcentraler modtages der ca. 500.00 opkald årligt.

Dækningsområde for alarmcentralen i København
Alarmcentralen dækker heleFrederiksberg og Københavns kommune. Det vil sige, at såfremt man befinder sig i det gamle storkøbenhavnske områdeog ringer 1-1-2, vil man automatisk få fat i Alarmcentralen for Storkøbenhavn. Dette gælder også de orange nødtelefoner, der er placeret med 2 km mellemrum på de danske motorveje.

1400 alarmopkald hver dag året rundt i Storkøbenhavn
Hvert år modtager Alarmcentralen i København cirka 500.000 alarmopkald. Cirka en tredjedel af dem er tekniske fejl, som opstår i telefonnettet. En anden tredjedel er chikaneopkald - folk som ringer 1-1-2 for sjov. Den sidste tredjedel er rette opkald, der kræver afsendelse af hjælp eller henvisning til anden hjælp.
I 2001 iværksatte vagtcentralen i alt 93.036 udrykninger på baggrund 1-1-2-opkald. Herudover iværksættes der også udrykninger på baggrund af tekniske alarmer, eksempelvis fra automatiske brandalarmeringsanlæg og elevatoralarmer. Således iværksatte vagtcentralen i 2001 ca. 1.820 udrykninger til automatiske brandalarmeringsanlæg i Københavns og Frederiksberg kommune.


Alarmcentralen København
Såfremt du befinder dig i det gamle hovedstadsområde i Region Hovedstadensamt Frederiksberg og Københavns kommune og ringer 1-1-2, bliver man automatisk koblet til Alarmcentralen for Storkøbenhavn.

Når alarmoperatørerne svarer, vil du typisk blive spurgt om følgende:
  • Hvad er der sket?
  • Ønsker du politi, ambulance eller brandvæsen?
  • Hvilket telefonnummer ringer De fra?
  • Hvilken kommune ringer De fra?

Personalet på Alarmcentralen er specielt uddannet til at vurdere, hvilken slags hjælp, der er behov for. Mange af dem har lang erfaring som både brand- og ambulancemænd. Selv om det er en meget stresset situation, er du nødt til at svare på de spørgsmål, som operatørerne stiller, idet det er meget vigtigt for, at de skal kunne vurdere, hvilke køretøjer der skal sendes af sted.

Efter at samtalen er afsluttet er det meget vigtigt, at man bliver på stedet, indtil hjælpen er fremme. Dette for at kunne give redningsmandskabet yderligere oplysninger om, hvad der er sket, og hvor det er sket.

Nattevagten betjenes typisk af 4 mand
Mindst fire mand på vagt (Alarmcentralen i Storkøbenhavn)
Uanset tidspunktet på døgnet, er der altid mindst 4 mand på vagt på Alarmcentralen. På en typisk dagvagt vil der være 8 mand på vagt, hvoraf de 5 er tilknyttet alarm/vagtcentral. De andre arbejder med andre funktioner.

Der er dog visse undtagelser, da man har erfaring for spidsbelastninger på specielle dage. Feks. fredage i december måned, hvor der typisk holdes mange julefrokoster i byen, nytårsaften, som jo nok må betegnes som den absolut travleste aften i København set med Brandvæsenets øjne, samt specielle begivenheder, hvor der er mange mennesker samlet, og hvor der kunne være risiko for mange tilskadekomne ved uheld.Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv