Ændringer i førstehjælp 2006

Guideslines for hjerte-lunge-redning

 
APROPOS kommunikationtager udgangspunkt i guidelines på området givet af European Resuscitation Council (ERC). Det danske genoplivningsråd, Dansk Råd for Genoplivning (DRG), er medlem af ERC.

I november 2005 udgav ERC nye retningslinjer for genoplivning. Vi har indarbejdet de nye anbefalinger i teknikkerne. Kender du til førstehjælp og til tidligere retningslinier på området, kan du her få et overblik over de vigtigste ændringer, som kommer til at gælde fra august 2006.

Fremover skal du huske
  • At du ikke længere skal undersøge for livstegn. Du skal udelukkende undersøge for bevidsthed og normal vejrtrækning.
  • At forholdet mellem tryk og indblæsninger er 30:2 i stedet for 15:2. Det betyder, at du nu skal trykke 30 gange, før du giver kunstigt åndedræt. At du finder trykstedet ved at placere din håndrod midt på brystbenet på brystkassen. Dette gælder både for voksne og børn
  • At du ikke skal tjekke for livstegn under hjerte-lunge-redningen. Du skal blot fortsætte med at give 30 tryk og 2 (både for voksne og børn) indblæsninger, til den professionelle hjælp når frem.
  • Hos voksne med hjertestop skal der straks starten med at give 30 kompressioner, der skal ikke som tidligere indledes med 2 ventilationer.
  • På børn skal der indledningsvis gives 5indblæsninger og fortsættes med at trykke 30:2 som hos voksne.
  • Ved obstruktion af øvre luftveje som følge af fremmedlegeme skal man hos det bevidstløse barn give 5 ventilationer og hvis der ikke er effekt heraf fortsætte med hjertemassage uden yderligere kontrol af kredsløbet
  • Kunstigåndedræt skal gives med indblæsning over 1 sekunder og ikke 2 sekunder
  • Samtidig introduceres en nemmere måde at lægge i aflåst sideleje på,Nu skal ikke det nederste, men det øverste ben, lægges i 90 grader, begge arme skal lægges ud til samme side som benet. klik her og se billederne her
  • Alle kurser lavet om til 3 timers moduler, hvor du skal have mindst 2 moduler for at få et bevis - undtaget er AED (hjertestartskurset) der vil være på 4 timer og "kørekortskurset" der vil være på 7 timer.
Her kan du downloade de nye guidelines fra ERC, klik herRelaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv