Ændringer i førstehjælp 2003


Kunstigt åndedræt
Med virkning fra 1. august 2003 anbefaler Dansk Førstehjælpsråd, at kunstigt åndedræt gives efter mund-til-mund metoden.
Undervisning i kunstigt åndedræt på førstehjælpskurser, der påbegyndes efter den 1. august 2003, anbefales at foregå som kunstigt åndedræt efter mund-til-mund metoden. Når fortroligheden er opnået med denne metode, kan kunstigt åndedræt efter mund-til-næse metoden indøves som alternativ metode.

Der er ikke tale om, at mund-til-næse metoden bliver overflødig, ”ulovlig” eller ”uanvendelig”, da denne metode stadig skal anvendes fremover, hvis det ikke er muligt at anvende mund-til-mund metoden, f. eks. ved ansigtslæsioner eller andre forhold, hvor det ikke kan lade sig gøre at blæse gennem munden.
 

Metoden er ændret, fordi Dansk Førstehjælpsråd ønsker overensstemmelse med internationale retningslinier og anbefalinger for hjertestopbehandling.


Stivkrampe
I Førstehjælpsbogen står, at såfremt et barn har fået sine børnevaccinationer, da det var 3, 5 og 12 måneder samt er blevet vaccineret, da barnet var 5 år, dækker vaccinationen i 20 år. Seruminstituttet anbefaler, at genvaccination gives efter 10 år. Hvis man ikke er dækket, anbefaler Seruminstituttet, at man får en stivkrampevaccination hurtigst muligt efter at skaden er sket.
Forgiftning
Giftinformationen på Bispebjerg hospital anbefaler, at man i førstehjælpen ikke bruger unødig tid på at få en forgiftet person til at kaste op. I stedet skal man hurtigst muligt tilkalde hjælp og få personen bragt til hospitalet, så der kan gives professionel behandling. Mens man venter på ambulancen, kan man forsøge at få personen til at kaste op, men i mange tilfælde lykkes det slet ikke. Hos et barn skal man give det lidt at drikke, før man forsøger at få det til at kaste op. Det er nemlig umuligt at kaste op på tom mave.
 Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv