Schaefers methode, 1904


Sir Edward Albert Sharpey-Schaefers metode beskrives som "the prone-pressure method" for kunstig respiration  og blev brugt af the Royal Life Saving Society.
 
"Man ligger forsigtigt, den forudlykkede paa Ryggen paa et jævnt Sted, løsner alt, hvad der strammer om Hals, Bryst og Underliv.
 
Derpaa vender man ham om paa Maven, lægger sig paa Knæ ved siden af ham eller skrævende over ham, og anbringer sine Hænder paa tværs af hans Ryg, saaledes at Tommelfingrene kommer til at ligge nær ved hinanden langs med Rygsøjlen, medens Haandfladerne og de øvrige Fingre omfatter den nederste Del af Brystkassen med Lillefingrene liggende over de nederste Ribben.
 
Idet man læner sig forover, vil man blive i stand til at udøve et jævnt tiltagende Tryk paa hans Brystkasse, hvorved Vand og Luft drives ud af Lungerne. Munden aabner sig og Tungen glider frem. Dette er Udaandingen.

Naar man ophører med Trykket, vil Indaandingen foregaa, idet Luften af sig selv strømmer ind i Lungerne. Disse Bevægelser gentages regelmæssigt 12-15 Gange i Minuttet og vedvarer uden Standsning mindst en Time, saafremt den Forulykkede da ikke allerede forinden er begyndt at aande selv"

Royal Navys First Aid fra 1943 anbefaler både Schaefers og Eves metode. De hævder at Eves metode er enklere at udføre og at metoden er mere effektiv.
Relaterede sider:


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv